УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ


Основні поняття та визначення:

Веб-сайт – комплекс інтернет-сторінок, що входить до складу інтернет-ресурсу, розміщеного за адресою: www.dekoratorium.com.ua, що є власністю ТзОВ «Снєжка-Україна».

Адреса: ТзОВ «Снєжка-Україна», Група компаній “Snieżka”, вул. Привокзальна, 1а, м.Яворів, Львівська обл., Україна, 81000, www.sniezka.ua

Регламент – основні, юридично обгрунтовані принципи, що визначають порядок користування веб-сайтом. Усі Користувачі зобов’язані дотримуватися цього регламенту. Крім того у процессі роботи веб-сайту, можуть з’являтися й інші обмеження, пов’язані з новими технічними та/або юридичними вимогами.

Користувач – приватна особа та/або представник юридичної особи, що відвідує веб-сайт, а також отримує доступ до всього дозволеного змісту та Матеріалів веб-сайту.

Особисті данні Користувача:

 • стандартні дані, автоматично одержані http-сервером у момент отримання доступу Користувача до сайту (ip-адреса комп’ютера вузла, адреса необхідного URL, час, тип та інформація браузера, який вислав запит URL, тип операційної системи Користувача, адреса сторінки, з якої було здійснено перехід на необхідний URL);
 • дані, надані Користувачем, які містять электронні адреси (логіни), паролі, імена, контактну інформацію, дату та рік народження, стать, але не обмежуючись тільки цим;
 • інша інформація, отримана або сгенерована внаслідок отримання до веб-сайту за допомоги різноманітних інструмeнтів, у тому числі з використанням ідентифікаційних файлів та програмних кодів: статистика відвідувань веб-сайту, реєстрація обсягу отриманої та надісланої інформації.

Користувач – повнолітня особа, що відвідала веб-сайт та прийняла зобов’язання дотримуватися даного Регламенту, а також інструкцій, паролей, посилань, розміщенних на самому веб-сайті, та має право користуватися усіма можливостями, які пропонує даний веб-сайт. Неповнолітня особа може бути користувачем сайту, за умови, якщо його батьки та/або опікуни дали на це згоду. Згідно з принципами, визначеними цим регламентом, Користувачем є будь-яка особа, що користується веб-сайтом без виконання реєстраційних процедур. Незареєстровані Користувачі не звільняються від відповідальності Користувача, викладеною у цьому Регламенті. Матеріали – усі можливі текстові, графічні, інформаційно-графічні, фото-, відео-, аудіо- та інші матеріали, які публікуються на веб-сайті.

Регламент користування веб-сайтом (далі за текстом– Регламент) не є угодою.

ТзОВ «Снєжка Україна» надає Користувачеві веб-сайту право ознайомлення з Матеріалами веб-сайту, а Користувач відтак бере на себе зобов’язання дотримуватися даного Регламента. Якщо Користувач користується веб-сайтом, це є підтвердженням згоди останнього дотримуватися положень цього Регламенту. Цими діями підтверджується факт, що Користувач ознайомився з ними, зрозумів їх та приймає зобов’язання дотримуватися їх.

У кожному випадку користування веб-сайтом та/або розміщеними на ньому Матеріалами Користувач зобов’язаний:

 • дотримуватися законодавства України;
 • дотримуватися прав третіх осіб;
 • не надавати неправдиву або оманливу інформацію;
 • не поширювати віруси або інше програмне забезпечення, що може завдати шкоди та порушити належну роботу веб-сайту або комп’ютерів інших користувачів веб-сайту;
 • не вдаватися до несанкціонованого втручання в роботу веб-сайта.

1. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВЕБ-САЙТУ

1. Загальні положення.

1.1. Цей Регламент визначає порядок та умови використання Матеріалів, розміщених на веб-сайті;

1.2. Використання Матеріалів, розміщених на веб-саті, дозволяється тільки з письмової згоди ТзОВ «Снєжка Україна».

1.3. Під використанням матеріалів ми розуміємо відтворення, поширення, публічний показ, передача в ефір, передрук, розміщення на веб-сторінках та блогах, переклад, та інші можливі способи використання;

1.4. Без спеціального письмового дозволу ТзОВ «Снєжка-Україна», дозволяється розповсюдження Матеріалів веб-сайту лише у соціальних мережах шляхом використання розміщених на веб-сайті плагінів поширення у соціальних мережах;

1.5. У разі використання будь-яких Матеріалів в мережі Інтернет Користувач зобов’язаний розмістити гіперлінк на веб-сайт.

2. ІНШІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

2.1. Заборонено будь-яке використання фото, графічних, інформаційно-графічних, відео-, аудио та інших розміщенних на веб-сайті матеріалів, що належать ТзОВ «Снєжка-Україна» та іншим особам.

2.2. У разі необхідності використання текстових, фото, графічних, інформаційно-графічних, відео-, аудио та інших розміщенних на веб-сайті матеріалів, що належать ТзОВ «Снєжка-Україна», Користувачеві слід дочекатися отримання письмового дозволу на використання матеріалів на оплатній основі.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОЖНОГО КОРИСТУВАЧА У РАЗІ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ВЕБ-САЙТУ

3.1. Проставляти посилання на джерело матеріалів.

3.1.1. У разі публікації у друкованому виданні Користувач зобов’язаний вказати джерело – веб-сайт, вказуючи його адресу у мережі Інтернет, наприклад, www.dekoratorium.com.ua;

3.1.2. У разі публікації або відтворення в Інтернеті Користувач зобов’язаний дати гіперлінк на веб-сайт;

3.1.3. Передрук і відтворення Матеріалів веб-сайту, отриманих з вторинних джерел, можливі лише з посиланням на першоджерело, оформленого відповідно до пп. 3.1.1–3.1.2 цього Регламенту.

3.2. Дотримуватися точності відтворення.

3.2.1. У разі відтворення і публікації матеріалів не дозволено переробку їхнього оригінального тексту. Скорочення або перекомпоновка частин матеріалу дозволяється, але лише тоді, коли це не призводить до викривлення його сенсу;

3.2.2. Відповідальність за викривлення сенсу Матеріалів, що повстало внаслідок неточного відтворення, лежить на Користувачеві.

4. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕКЛАМИ

4.1. Особиста інформація Користувача, що розміщена на веб-сайті, надійно захищена і може бути оприлюднена або доступна третім особам лише у випадках, передбачених законодавством України та положеннями Політики конфіденційності веб-сайту;

4.2. ТОВ «Снєжка Україна» володіє усіма правами надавати інформацію за запитом уповноважених державних органів, а також відмовитися розміщувати Матеріали та Інформацію частково або цілком на свій розсуд;

4.3. ТОВ «Снежка Україна» надає послуги з розміщення рекламної інформації на веб-сайті.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

5.1. ТОВ «Снєжка Україна» та його партнери можуть організовувати на веб-сайті конкурси, вікторини, акції та інші заходи. У такому разі, поряд з даним Регламентом використовуватимуться додаткові умови для участі, затверджені ТОВ «Снєжка Україна» та його партнерами.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. ТОВ «Снєжка Україна» застерігає за собою всі права інтелектуальної власності на Матеріали та інші тексти, зображення, іконки, дизайн, відео-, аудіоматеріали, формати, програмне забезпечення, бренди, доменні імена ТОВ «Снєжка Україна, крім матеріалів, що належать партнерам ТОВ «Снєжка Україна», якщо інше не визначено спеціальними умовами між ТОВ «Снєжка Україна» та/або партнерами.

6.2. Користувач може використовувати сайт лише у межах положень цього Регламенту і законодавства України про інтелектуальну власність.

6.3. Матеріли, що розміщені на сайті автором, є об’єктами інтелектуальної власності автора, відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність.

6.4. Права інтелектуальної власності ТОВ «Снєжка Україна», його партнерів, авторів і Користувачі веб-сайту охороняються відповідно до чинного законодавства України.

7. ТЕРМІН ДІЇ РЕГЛАМЕНТУ

7.1. Регламент набуває чинності для Користувачів у момент запуску веб-сайту.

7.2. ТОВ «Снєжка Україна» має право у будь-який час змінити даний Регламента без сповіщення Користувачів. Будь-які зміни Регламенту будуть розміщені на веб-сайті і обов’язком Користувача є ознайомлення з умовами Регламенту.

7.3. Зміни Регламененту набувають чинності у момент їхньої публікації на веб-сайті.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. ТОВ «Снєжка Україна» не несе відповідальності за будь-яке порушення роботи веб-сайту, або неможливість отримання доступу та використання Матеріалів або самого веб-сайту.

8.2. ТОВ «Снєжка Україна» не несе жодної відповідальності за будь-яку безпосередню або опосередковану шкоду, що виникає через використання веб-сайту.

8.3. Веб-сайт може містити гіперлінки (посилання) на веб-сайти третіх осіб, зміст, яких не контролюється і не керується ТОВ «Снєжка Україна». ТОВ «Снєжка Україна» не несе відповідальності за зміст будь-якого сайту, на який Користувач потрапляє за посиланням (гіперлінком). Якщо Користувач вирішив отримати доступ до веб-сайтів третіх осіб через гіперлінки, він робить це на свій власний ризик.

8.4. Відповідальність за товари, які Користувач може придбати у компаній та осіб, що не належать до ТОВ «Снєжка Україна», а також через третіх осіб та /або через веб-сайти третіх осіб, посилання (гіперлінки) на які містяться на веб-сайті, регулюються окремими умовами між Користувачем та відповідним продавцем. Користувач визнає, що відповідний продавець несе одноосібну відповідальність за виконання замовлень на свій товар, за його якість та придатність до використання.

8.5. Користувач також визнає, що вибір будь-якого продавця або придбання будь-якого товару на підставі інформації, що розміщена на веб-сайті або на веб-сайті продавця, або іншим чином, відбувається винятково на розсуд Користувача. Будь-які спори або питання відносно товару адресовано відповідному продавцеві, і Користувач визнає, що ТОВ «Снєжка Україна» не несе жодної відповідальності і не приймає на себе жодних зобов’язань відносно товару.

8.6. ТОВ «Снєжка Україна» не несе жодної відповідальності за будь-яку безпосередню або опосередковану шкоду, зміни, або втрати, викликані внаслідок роботи Користувача з матеріалом, товаром чи послугою, інформація про які була надана продавцем або розміщена на веб-сайтах продавця.

8.7. Користувач несе відповідальність за:

 • порушення законодавства України;
 • порушення права третіх осіб;
 • за надання неправдивої або оманливої інформації;
 • поширення спаму, схем пірамід, «листів щастя» (що надані для розсилки більшої кількості людей із заоохоченням до подальшого розповсюдження);
 • за поширення вірусів та іншого програмного забезпечення, що можуть завдати шкоди та порушити належну роботу веб-сайту, або комп’ютерів інших Користувачів веб-сайту;
 • за несанкціоноване втручання у роботу веб-сайту;
 • за вплив на показники статистики веб-сайту у штучний спосіб; у даному разі ТОВ «Снєжка Україна» має право заборонити доступ до Матеріалів веб-сайту або до веб-сайту Користувачеві, що порушує даний регламент використання веб-сайту, без пояснення причин.

8.8. ТОВ «Снєжка Україна» не несе відповідальності за можливе незаконне використання веб-сайту. Якщо Користувач має підозри щодо незаконного використання веб-сайту, він зобов’язаний негайно повідомити про це ТОВ «Снєжка Україна».

8.9. Будь-які посилання на сайти третіх осіб з веб-сайту і використання цих посилань здійснюються на особистий страх і ризик Користувача.

8.10. ТОВ «Снєжка Україна» не гарантує, що доступні на веб-сайті функції, здійснюватимуться безперебійно або безпомилково, що дефекти будуть виправлені або що веб-сайт або сервер,який його обслуговує, не може мати вірусів або програмних дефектів.

8.11. Користувач визнає, що на нього накладена відповідальність за здійснення необхідних процедур та вірусних перевірок (застосування антивірусних програм та інших перевірок бещпеки), необхідних для задоволення індивідуальних вимог Користувача щодо правильності введення та виведення даних.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Регламент використання веб-сайту складено відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Правом ТОВ «Снєжка Україна» є передача комерційної експлуатації веб-сайту частково або цілком третім особами у разі необхідності.

9.3.Усі претензії та спори розглядатимуться відповідно до чинного законодавства України.

9.4. З приводу придбання прав на републікацію, публічне відтворення, трансляцію, використання у мережі Інтернет Матеріалів ТОВ «Снєжка Україна» та відкритого доступу, що відрізняється від штатного формату розповсюдження матеріалів у соціальних медіа, необхідно звертатися до ТОВ «Снєжка Україна» за адресою:

ТзОВ «Снєжка-Україна», Група компаній “Sniezka”, вул. Привокзальна, 1а, м. Яворів, Львівська обл. 81000 УКРАЇНА, www.sniezka.ua

© ТОВ «Снєжка Україна» 2018

Всі права застережені.